ΙΑΤΡΕΙΑ : ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ

Διάρκεια Έργου: Αύγουστος 07 - Οκτώβριος 07
Είδος Εργασιών: Πλήρης ανακαίνιση
Περιοχή: Αγ. Παρασκευή
Τύπος Κατασκευής: Εργολαβία

copyright © DK Construction 2007-2015 | all rights reserved | Created by AlfaBee DESIGN--